Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne er en integreret del af aftalen om køb, eller genopladning af gavekort. Du bedes derfor venligst læse salgs- og leveringsbetingelserne samt kortbestemmelserne, før du afgiver din bestilling på køb eller genopladning af gavekort.

 

Bestilling & Ordrebekræftelse
Bestilling kan ske ved personlig henvendelse i WAVES Information, telefonisk på +45 43 90 66 46 mandag til fredag i tidsrummet 10:00-16:00 eller online bestilling via www.wavesgavekort.dk

 

Ved bestilling af gavekort via www.wavesgavekort.dk, vil du straks efter betalingen er gennemført, få tilsendt en ordrebekræftelse. Når kortet afsendes, mailes fakturaen.

Det er derfor vigtigt, at du indtaster den rigtige e-mailadresse, når du foretager bestillingen.

Salgs- og leveringsbetingelser, kortbestemmelser, link til fortrydelsesblanket og oplysninger om persondatabehandling finder du på vores hjemmeside.

 

Du er bundet af aftalen om køb af gavekortet, når du klikker på "Godkend køb", og der står ”Tak for din bestilling” på din skærm.

 

Hvis du har tastet forkert eller begået en anden fejl i forbindelse med din bestilling, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 43 90 66 46, eller pr. e-mail info@wavesgavekort.dk.

 

Betaling

Du kan betale for gavekortet kontant i Bog & Ide, og med nedenstående kreditkort:

Dankort og VISA.

 

Betaling med kreditkort håndteres af Nets ePayment modul (betalingsmodul).
Nets håndterer alle betalinger og al kortdata og lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industry Data Security Standard, forkortet til PCI DSS). Udvekslingen af oplysninger mellem Centerforeningen WAVES og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure Socket Layer).

Beløbet trækkes først på din konto, når vi afsender gavekortet.

Ved bestilling af et gavekort, medfølger et gaveomslag og en gaveæske uden beregning.

 

Leveringsbetingelser
Alle gavekort sendes med Post Nord, og der kan forekomme forsinkelser hos Post Nord, som Centerforeningen WAVES, ikke har indflydelse på.

Gavekortet leveres normalt i løbet af 5-7 arbejdsdage, såfremt der ikke i bestillingen specifikt er anmodet om quickbrev, som tager 1-2 arbejdsdage. Levering kan ske tirsdag til lørdag, da afsendelse sker mandag til fredag. Der er ingen afsendelse på lørdage, søndage og helligdage.

Såfremt et gavekort ikke bliver leveret, eller bortkommer under forsendelsen, skal underretning herom ske til Centerforeningen WAVES. I sådanne tilfælde vil der blive fremsendt et nyt gavekort, forudsat at det bortkomne kort ikke er blevet aktiveret, da det ellers anses for at være modtaget.

 

Af sikkerhedshensyn bliver gavekortene sendt uden penge på, og du modtager derfor en aktiveringskode i en separat kuvert. Du skal bruge aktiveringskoden til, at aktivere gavekortet på www.wavesgavekort.dk under 'Aktivér kort' eller via QR koden på kortets bagside.

 

Ekspeditionsgebyrer
Gebyr for håndtering og forsendelse udgør for almindelige breve 20,00 DKK for et gavekort. Ønskes gavekortet leveret med Quickbrev koster det 40,00 DKK for et gavekort.

Fortrydelsesret for køb via   www.wavesgavekort.dk
Du kan fortryde en aftale om køb af gavekort, jf. forbrugeraftalelovens § 18.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har modtaget gavekortet.

 

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på, at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller email).

Hvis du f.eks. modtager gavekortet mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

 

Hvordan fortryder du?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen, skal du ifølge forbrugeraftalelovens § 20 afgive en utvetydig erklæring til Centerforeningen WAVES om, at du ønsker at fortryde købet.

 

Du kan hente og anvende vores fortrydelsesformular, men det er ikke et krav.

 

Herudover skal du tilbagesende gavekortet inden 14 dage fra den dato, hvor du meddelte at du ville fortryde købet. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet kuverten med gavekortet til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os.

 

Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har sendt et gavekort retur rettidigt, kan du f.eks. sende gavekortet med et anbefalet brev, og opbevare postkvitteringen. Du skal selv betale porto/fragt, hvis du vælger at returnere et gavekort. Du kan også aflevere det i Informationen i WAVES.

 

Underretning om at du har fortrudt aftalen, og returnering af gavekort, skal ske til Centerforeningen WAVES.

 

Du kan ikke fortryde købet, ved at nægte at modtage kuverten med kortet, eller undlade at hente kuverten på posthuset.

 

Senest 14 dage efter vi har modtaget meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet, indsætter vi hele købsbeløbet tilbage på din bankkonto.

 

Gyldighed
Gavekortet udløber 3 år fra leveringsdatoen, eller 3 år fra den seneste opladning.

 

Indehavere af "elektroniske penge" herunder gavekort, kan inden udløbet af de elektroniske penge og i op til 1 år efter
udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi, jf. betalingstjenestelovens § 39 s.

 

Ønskes pengene udbetalt, kan dette ske ved henvendelse til Centerforeningen WAVES.

 

Klage over selve gavekortet:
Ønsker du at klage over gavekortet, kan du henvende dig til Centerforeningen WAVES.

 

Du kan også rette henvendelse til Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Tlf. 4171 5000.

 

Det oplyses i den forbindelse, at købelovens regler finder anvendelse på aftalen. Herunder reglerne om mangler.

 

Ønsker du at klage over en vare/ydelse købt med gavekortet:
Hvis du vil klage over en vare/ydelse du har købt i en butik, skal du henvende dig i den butik/kæde i WAVES Shoppingcenter, hvor du har købt varen.


Sprog
Denne aftale indgås på dansk.

 

Lovvalg & Værneting
Enhver tvist der involverer Centerforeningen WAVES, er underlagt dansk ret. Københavns Byret er første instans for behandling af sådanne tvister, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger andet. Dette gælder også salg til udlandet, Grønland og Færøerne.

 

Persondatapolitik

Vi indsamler kun identificerbare personoplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mail, når du frivilligt giver disse oplysninger til os.

 

Disse oplysninger vil blive brugt af Centerforeningen WAVES til, at give dig de oplysninger som du har anmodet om, eller til gennemførelse af en aftale, når du bestiller en ydelse hos os.

 

Alle oplysninger som indsamles, behandles fortroligt og overføres ikke til lande uden for EU/EØS.

 

Oplysningerne behandles af en ekstern databehandler (Nets) hvor den benyttede betalingssoftware lever op til de nationale og internationale kortorganisationers sikkerhedskrav, der kaldes for PCI-standard (Payment Card Industry Data Security Standard). Udvekslingen af oplysninger mellem os og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure Socket Layer).

 

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre selskaber uden dit forudgående samtykke, men kan blive anvendt af Centerforeningen WAVES eller af det selskab, som fungerer som databehandler for os med henblik på behandling af oplysningerne, herunder til at gennemføre køb af gavekort, genopladning af gavekort og indløsning af indeståendet på gavekort. Vi kan desuden anvende oplysningerne inden for selskabet, f.eks. med henblik på, at udføre markedsundersøgelser.

 

Du kan få nærmere oplysninger om de personoplysninger, som vi har registeret om dig, ved at rette henvendelse til os.
Du kan i den forbindelse få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger om dig, eller bede os om, at vi ophører med behandlingen af oplysninger om dig.

 

Anmodning om indsigt eller indsigelse skal rettes til Centerforeningen WAVES.

 

 

Kontaktinformation
Alle henvendelser vedrørende gavekort kan rettes til:

 

Centerforeningen WAVES
Over Bølgen 2, 2A, 2. sal
2670 Greve
T+45 43 90 66 46
Cvr.nr. 25 59 81 80
E-mail: info@wavesgavekort.dk

 

Telefoniske henvendelser kan ske i tidsrummet mandag til fredag fra 10.00-19.00, lørdage 10.00-17.00 og søndage 10.00-17.00.